Adalet, Güzel Ahlak, Demokrasi 1

2011-04-25 22:23:00
3A:A-A-A 

ADALET,  AHLAK VE ALTERNATİFLER

 

      Fertlerin ve toplumun değer yargıları adalet, güzel ahlak ve demokrasi; yani alternatiflerin varlığı üzerine kurulmalıdır. Özellikle bireyler arası, toplumsal ilişkilerde; devletin uygulamalarında da adalet ve demokrasi en önemli unsurlardır. İnsanlar arası ilişkilerde ise güzel ahlak ve adalet duygusu/vicdani kanaatler belirleyici unsurlardır. Adalet ve güzel ahlak göreceli olsa da bütün toplumlarda kişi ve kamu vicdanını rahatsız etmeyen ortak normlar vardır. İşte bu normlar bizlerin ölçüleridir. Bu normlar da çoğu kez o toplumlardaki inanç sistemleri ile ilişkilidir.

    Adalet sözcük olarak delet (dalet) / yokluk’un tersi olup varlığın devamını; devamlılığı; biyofilik düşünme, etki ve fonksiyonları temsil eder. Adalet mülkün sahibi veya emanetçisi tarafından sağlanır veya sağlanmalıdır. Mülkün sahibi Allah ve Allah adına tasarruf sahibi de devlettir. Bu nedenle “adalet mülkün temelidir” tanım ve felsefesi toplumsal normlara uygun ve genel bir doğrudur.

    Güzel Ahlak, yine toplumların ortak vicdanını rahatsız etmeyecek, Yaratıcının sevdiği ve övdüğü davranışlar bütünüdür diyebiliriz. Demek ki güzel ahlak büyük oranda inançlara bağlı oluşan ölçülere ve alışkanlıklara dayanmaktadır. Biz Müslümanlara göre de güzel ahlak Kuran’da tarif edilen, övülen tavır ve davranışların bütünüdür. Kuran zaten anlam olarak avam için güzel ahlak, tavır ve davranışları ifade etmektedir.

    Alternatiflerin varlığı/demokrasi, insanları topluma faydası olmayan lüzumsuz kısıtlamalardan kurtaran, ufkunu açan, vicdani serbestlik ve daha da önemlisi kendini ifade etme imkânı sunan bir sistemdir. Diğer bir deyimle halkın kendisi hakkında karar vericileri belirleme hakkı olması; gereğinde de seçtiği karar vericikleri değiştirme hakkı ve yeteneğine sahip olmasıdır. Katılımcı yol olarak da tarif edebiliriz. Demokrasinin zıddı da istbdattır.

     Demokrasi de denilen alternatiflerin varlığı, hayatın her alanında hem toplum için hem bireyler için kolaylıklar sağlar. İnsana kendisini ifade etme, kendisini sınama ve keşfetme imkânı sunar. İnsanı ve toplumu en uygun/optimal faydayı sağlayacak yol veya yönteme yönlendirerek verimliliği artırır. Bireyler için çok yönlü düşünce ve düşünme yeteneğinin gelişmesine katkı sağlar ve sorunlara çözüm bulma konusunda da kolaylıklar sağlamaktadır.

      Alternatifli düşünebilen bireylerin farklılıkları ve birbirlerini anlaması kolaylaşır,  hoşgörü ve toleransı artar ki bu da toplumsal ve toplumlararası barışa katkı sağlar; yöneticilerin işini kolaylaştıracağı gibi toplumda pozitif enerji oluşturur. Bunların sonucunda insanlar arası ve kurumlar arası güven sağlanır. Toplumsal kardeşlik, barış ve dayanışmayı sağlar. 2011 nisan 25

 

0
0
0
Yorum Yaz