BOZKIRIN RUHU

2011-04-22 12:22:00

 

BOZKIRIN RUHU; BOZKURT, KARTAL, HİLAL

 

       Bu bir sosyal tarihtir. Ve Türklerin yükselişini konu alır. Göktürkler, Selçuklular, Osmanlılar. Biz ise hala Osmanlıyız; kim ne derse desin. Ve Biz şimdilerde yeni yüzyılda yeni misyon ve yeni vizyonla; temsil ve tebliğ ile görevliyiz inşallah. Tarihte Müslüman Araplar yeni Müslüman olan Türk boyları ile karşılaştıkça bozkırın bozulmamış insanları olarak tanımlamışlardır.

        Bozkır olabildiğince açık düz alan anlamındadır. Bana bozkır insanı ve bozkır hayatı direnci, sertliği, bozulmamışlığı hatırlatmaktadır. Samimi işlevsel, duygu yüklü, estetik, tabii görüntüsü altında gizemli bir dünyayı ifade etmektedir. Bozkırın sesi, sessizliği, koşulları, bozkırda güneşin doğuşu, batışı insana ayrı düşler, ayrı dünyalar hissi vermektedir. Genişlik, ferahlık, ulaşılmazlık; dört bir yana hareket şansı veren özgürlük; dağlardan ovalara doğru seyrin verdiği sonsuzluk hissi ve hazzı, sonsuzluk yanında sonluluğumuz ve kulluk hissi; ayrılıklar, kavuşmalar, barışmalar ve hatta kavgalar; çok boyutlu bir hayat…

       Ben Türklerin Yasef’in soyundan geldiğine inananlardanım. Yine okuduğum kaynaklara göre Türklerin Hazardan Orta Asya’ya yayıldığını; sonradan tekrar batıya yöneldiğine inanıyorum. Yine Türklerin ilk Peygamberinin Hz. Zülkarneyn olduğuna dair ipuçları görüyorum. Bu bakımdan Yusuf Has Hacib’in  Kutadgu  Bilik  adlı eserinin sığlaşmış hadis kitabı gibi düşünürüm. Bu konuda yapılmış akademik çalışmalarda aynı yöne görüş oluşturmaktadırlar. Bu konuların gerçekliği asıl olarak tarihçilerin, edebiyatçıların ve ilahiyatçıların işidir. Ancak Türklerin sosyal tarihi dediğim yükseliş sembollerinde de gözlenmektedir.

        Türkler gerçekten bir Ergenekon’a sığınma yaşamışlardır. Bunun geçek Tarihi de Asya bozkırlarında medeniyetin bakırın eritilip henüz demirin eritilemediği asırlar veya yıllardır. Yani Asya’da tunç devri diyebiliriz. Tahminen MÖ 1600–2800 yılları arasındaki zaman dilimindedir. Zülkarneyn Seddi de belki aynı yerdedir ve insanoğluna ibret olarak kıyamete kadar saklanacaktır. (bu yaratıçının  vaddidir). Ve yine Türkler Ergenekon’dan tarif edilen sulak vadi ve ovalar ülkesi Cennet’e Yani zamanının Asya steplerine önceden bildikleri ancak Ergenekon’da hiç görmedikleri bir hayvan Bozkır Kurtlarının yollarını takip ederek malları ve davarları, sığırları ve de atları ile tekrardan çıkmışlardır.

        Türkler Ergenekon’da sembolleri olan oğlak figüründen,  ejderha figürlerinden çıkıştan sonra da Bozkurt figürüne geçmişlerdir. Çünkü Türklere göre Bozkurt ergenekondan çıkışlarına vasile olmuş; yol göstermiş olmak yanında birlikte özgür yaşama biçimiyle, asaletiyle, görünen kapasitesinin ötesinde başarıları ve dayanıklılığı ile farklıydı. Bunu yani kurt sembollü bayrağı Göktürklerde bayrak olarak görmekteyiz.

        Selçuklularda artık bayraklarında yükseklerin hakimi, yine güç sembolü kartal ile birlikte güç sembolü silah yani Türklerin en çok sevdiği ve en iyi kullandıkları ok ve yay vardır. Bu dönemde başka başka Türk devletleri başka başka semboller işaretler, yazılar kullanmışlardır. Selçuklulardan sonraki geçiş dönemlerine girmeden Osmanlılara bakarsak artık toplumun olgunluk dönemini ve dünyanın en güçlü devletini görürüz. Burada toplumun ve devletin sembolleri de devlete ve topluma yakışır olmuştur. Osmanlılarda sembol Hilal-Yıldızdır. Artık bayrak da sancak ta benzer şekillerdedir.

       Osmanlı âlimlerinin tasraladığı bayrak, küçük değişiklikleri ile halen kullanılmaktadır. Burada Hilal’in Allah’ın isminin şifreli temsili ile yazışlı, yıldızın kâinatın yani maddenin temsili olduğu düşünülmüştür; düşünülmektedir. Yine kırmızı renk Allahın Celal ismini sıfatını, beyaz renk ise Allah’ın Cemal ismi sıfatını temsil etmektedir. Başka diğer beşeri manalarını da burada uzunca saymıyorum. Tasarımda Yaradan'ın ve yaradılanın birlikte temsili söz konusudur

Bozkırın Ruhu; Sadelik, samimiyet, sabır,  adalet; seslerin armonisi; güneşin ışıltısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

0
0
0
Yorum Yaz