CUMA

2011-04-15 19:43:00

CUMA

Cuma İslam’ın sade, anlamlı, uygulamalı en basit tanımı;  islamın demosu/temsilidir. İslam’ın birlik ve beraberlik; birleştiricilik; kardeşlik ve Allah katındaki adalet, eşitlik ve ruhun bedene, kalbin beyine üstün olduğu; nefsin gururu ve kibrinin sıfırlandığı bir inanç, ibadet,  inanış biçimidir. Özgür ve cemaat halindeki bütün erkek Müslümanlara farzdır. Erkekler bu ibadeti yerine getirdikleri zaman hanımları ve kızları da görevi ifa etmiş sayılırlar.

Cuma haftada bir gün Cuma günleri öğlen vaktinde kılınan bir namaz ibadetidir. Farzı 2 (iki) rekâttır. İmam ile kılınır. İmam yoksa ve şartlar oluşuyorsa kuran/dini bilgisi en fazla olan kişi imamlık yapar. Bir kişi de müezzinlik yapar.

Cuma mini bir mahşer provası da sayılabilir. Kimsenin irk, renk, mevki, makam, zenginlik, mal mülk üstünlüğü olmada ve hiçbir sınıf farkı gözetilmeden saflara dizildiği; en yüksek seviyedeki birinin alnını en düşük gördüğü bir kimsenin ayak bastığı yere alnını koyması; gururun, kibrin sıfırlandığı; enaniyetin/benliğin kırıldığı insanın ise yüceldiği bir durumdur.  Yaratıcının karşısında O’na kulluğun ifadesi; bir taraftan da Allah katında en yüksek düzeye çıktığı andır.

İmamın grövleri geniş ve üç bölümdür. Hutbe, dua ve imamlıktır. Cemaat ise niyet ile imama katılır ve tabi olur. Bu tabilik aynı zamanda içinde yaşanılan topluma da bir ünsiyet bit tabiliktir. Bir sılayı rahim, aslına dönmek veya aslından kopmadan ileri yürümektir. Yukarıdaki anlayış ve algılamalardan sonra Cuma için Hümanizmanın da doruk noktasıdır diyebiliriz. Bu durumu bilselerdi bütün dinler cumaya katılırlar; hatta dinsiz olan âlimler, entellüekteller, sosyalistler, komünistlerinde cumaya gelmeleri ve cumaya benzer ibadetleri olması lazım gelir.

Cumanın farzları öğlen ezanı ile başlar. Ceamaat toplanır. Cumanın ilk dört sünneti kılınır. Sonunda imama minbere çıkar. Müezzin iç ezan okur. İmam hutbe irad eder; dua eder; cemaate duyurusu varsa söyler. Müezzin kamet getirmeye başlar, imam miberden iner miraba geçer. Cemaat ayaga kalkar; kılık kıyafet düzeltir; safları düzeltir. Kamet biter; niyetler edilir, imama uyulur; iki rekat cumanın farzı imam tarafından kıldırılır.

Cemaattekiler, euze besmele ve subhaneke okur; besmele çeker imamı dinler. İmam Fatiha ve bir küçük süre veya birkaç ayet okur; rükûa varılır, sübhanerabbiyel azim 3 kere söylenir; doğrulurken rabbenalekel hamd denerek ayağa kalkılır. Hemen secdeye varılır; 3 defa sübhanerabbiyel ala denir, ikinci secdeden sonra imamla birlikte kalkılır. Aynı şekilde ikinci rekat kılınır; secdeden sonra oturulur ve ettehiyyat okunur, salli -barik, Rabbenalar okunur; imamla birlikte (önce değil) önce sağa sonra sola  selam verilir cuma biter; AMİN

 

 

0
0
0
Yorum Yaz