DİN ve ALLAH

2012-08-23 13:52:00

volter dinsiz rasyonelist mi

       semavi dinleri yok sayıp pozitizmin yeteceğini savunan volterci kardeşime ağıt. volteri de bilirim, dinsizleri de anlarım. volter türk düşmanıdır, bunu bile anlarım; sevmek zorunda değil. ama taassub, ifrad, tefrid yanlış yoldur. herkes vicdanına sorsun: taştan şuur çıkmaz; öyleyse başta bir şuurlu varlık olmak gerek. ...

       beşerde adalet yok, öyleyse ahiret olmak gerek. bunları bildirmek için de kitap ve peygamberler gerek. semavi dinler olmasa insan insanı yerdi. ölçüler olmak gerek; ölçüler için inanç, iman gereklidir. vicdan neye göre şekillenecek, neyle nasıl ölçümleyecek; karar verecek. 

 

0
0
0
Yorum Yaz