HİLALİN GÖLGESİNDE

2011-05-03 05:38:00

 

TÜRK HİLALİ/TÜRK BAYRAĞI   

 

      Ülkelerin bayrakları o ülke veya devlet sınırları içinde yaşayan milletin değerlerini ve bu değerlerinin dayanaklarını, ölçülerini; kısaca milletin ruh şekillenmesini ve birliğini sembolize eder. Türk Bayrağı da Türk Milleti'nin tarihi gelişim sürecinde her "boya bir tuğ"dan başlayarak  (önce/Ergenekon’da en çok faydalandıkları evcil hayvan "keçi" sembolüne/bu kaynakların büyük bir kısmı Kazakistan'da olup bizzat görmek nasip oldu).  Milletin sosyal gelişimine / tekâmülüne paralel olarak gittikçe yükselen ve yücelen bir seyir izleyerek; Göktürklerde Bozkurt sembolü, Selçuklularda Çift Başlı Kartal ve Ok-Yay sembolü, Osmanlılarda bazı geçiş sembollerinden sonra Hilâl-Yıldız sembolü bayrak olmuştur.

         Hilal-Yıldız (ay-yıldız değil!)' ın bayrak yapılması ile ilgili Osmanlı Devleti'nin  Balkan Savaşlarından biri  ile ilgili  güzel bir hikâyesi vardır. Bu güzel hikâye hemen herkes  tarafından zaten biliniyor. Benim araştırmalarım ve oluşan kanaatime göre  ise bu hikâye sadece güzel bir tevafuktur. Gerçek ise zamanın âlimlerinin ince hesaplar yaparak, Milletimizin Değerlerini, yapısını/fıtratını inceleyerek Bayrağımızın şekillendiği/şekillendirildiğidir. 

          Türk Bayrağı/Bayrağımız, Hilâl-Yıldız sembolleri ve Al kırmızı-Beyaz renklerden oluşturulmuştur. Burada Büyük Türk Âlimleri  Hilâl  ile Allah’ın İsmi'ni, Yıldız ile de Kainatın ismini Bayrağımıza yazmışlar/nakşetmişlerdir. Hilâl kelimesi ile Allah İsmi'nin "ebcedi değeri" aynıdır (1 Ha, 2 Elif, 2 lam). Kâinata nereden bakılırsa bakılsın büyük küçük bütün zerreler ve küreler, hatta suni uydular bile yıldız olarak gözükmektedir. Yani Bayrağımızda Yaradan ve yaratılan birlikte sembolize edilmişlerdir.

          Bayrağımızın Kırmızı rengi ise Allah'ın Celâl (kızgınlık-hiddet-cezalandırma...) İsmi Sıfatlarını; aynı zamanda insanlar için cesaret, kahramanlık, Şehitlerimiz kanı, güçlülük, dayanıklılık sıfatını temsil ve sembolize eder. Beyaz rengi ise Allah'ın Cemâl  İsmi Sıfatlarını; insanlar için temizlik, duruluk, paklık, aydınlık, ferahlık, sevgi  sıfatlarını temsil ve sembolize eder. Bu iki renk birlikte aynı zamanda özellikle Türklerde insan teni ve insan yüzünün rengi olan pembemsi; açık kırmızı rengi oluşturur. Selam ve saygılarımla Allah' a emanet olun 26.6.2007

 

 

0
0
0
Yorum Yaz