İLK HİCRET

2015-10-01 14:13:00
İLK HİCRET |  görsel 1

Habeşistan Adil Kralı Necaşi Olayı; Birinci Hicret; Cafer Bin Ebu Talip

Müslümanların dışlanmaları, itilip kakılmaları ve işkence, eziyet görerek baskı altına alınmaları ve baskıların dayanılmaz seviyeler çıkmasıyla peygamberimiz sav Habeşistan’a hicret etmelerine izin vermiştir. Cafer Ebu Talip başkanlığında bir kafile Habeşistan’a yola çıkar; İslam’ın ilk hicreti de böylece gerçekleşir. Ancak müşrikler Abdullah ibni Ebi Rebia ve Amr ibni As liderliğinde Müslümanları takip eder ve arkalarından Habeşistan’a varırlar. İki kafile aynı anda huzura kabul edilir.

Daha önceden tanıması hasebi ile önce müşriklerin lideri Abdullah ibni Ebi Rebia söz alır. Müslümanları şikâyet eder kötüler, fitne çıkaran bir grup olarak tanıtır; onları ya ülkeden kovmasını ya da hapse atmasını önerir. Adil Kral! Necaşi de derhal emir vererek hepsinin zincire vurularak hapse/zindana atılmalarını ister. Hal bu ki peygamberimiz Müslümanları gönderirken Hristiyan Adil Kral Necaşi’ye sığının diye göndermiştir.  Cafer bin Tayyar/Cafer Ebu Talip Necaşiye Peygamberimizin sav söylediklerini söyler ve kendileri dinlenmeden hapse atılmalarının adaletsizlik olduğunu söyler. Bunu duyan Habeş Kralı Necaşi Müslümanları dinlemek zorunda kalır ve dinler.

Cafer Ebu Talip peygamberimizin söylediklerini bir bir tekrar eder. Daha sonra da Necaşi’nin sorularını bir bir cevaplar; gerekli açıklamaları yapar; Meryem suresinden, Kuran’ın nazil olmuş diğer surelerinde ayetler okur.

İki tarafı da sonuna kadar dinleyen Necaşi İslamiyet’in hak din olduğunu anlar ve peygamberimizin peygamberliğini kabul eder ve Hristiyanlık ve İslami inanç sistemi arasında önemli bir fark olmadığını görür; müşrik tüccar arkadaşına herhangi bir şey karşılığında Müslümanları veremeyeceğini ve himaye edeceğini söyler; Müslümanları süresiz himayesine alır. 

0
0
0
Yorum Yaz