savaş ve abd

2013-01-21 02:50:00
AMERİKA’NIN AÇMAZLARI

 

Amerika’nın dev silah şirketleri sürekli geliştirilmiş teknoloji ile silah üretmektedir. Bu şirketlerin yıllık ciroları yüz milyarlarca dolardır. Üstelik bu silahların başka ülkelere satılması devletin iznine bağlıdır. ABD dışarı satılmasına izin vermediği bu silahları kendisi almak zorunda kalmaktadır. İşte ABD’nin en büyük problemi de budur.

 

ABD Devleti eskiden teknolojisi eskiyen savaş malzemelerinin satışına izin veriyordu; hatta hibe bile edebiliyordu. Sonra da yıllarca bunların yedek parçalarını satarak silah şirketlerine ek girdi-yeni kaynaklar sağlıyordu.

 

Son 20 yılda geliştirdiği savaş teknolojisi diğer ülkelerden çok ileride gittiğinden bu silahların başka ülkelere satışına izin verememektedir. Silah şirketlerinin ayakta kalabilmesi için ise onların ürettiklerini almak zorunda kalmaktadır. Bu durumda 3-5 yıl içinde aldığı silahlar elinde birikmekte bu silahları dış kaynağa dönüştürememektedir.

 

İşte bu nedenlerle ABD geri kalmış zengin ülkelerden düşmanlar üretmekte enformasyon ve para (dolar) gücü ile bu düşmanların kötü adamlığını İtleşmiş Milletler Birliği ve müttefiklerine kabul ettirmekte; ikna edemese bile askeri gücüne dayanarak ve güvenerek korku ve terör estirerek yüz binlerce masumu öldürerek, kırıp, dökerek dilediğini yapmaktadır. Sonra da muzaffer ülke edasıyla savaş tazminatı adı altında o devletin bütün zenginliklerine el koymakta ya da ipotek altına almaktadır.

 

ABD  kapitalizmin bu en acımasız, cani ve insanlık dışı yöntemi ile hem nüfuz alanını genişletmekte, hem elinde biriken yüksek teknoloji silahları kullanıp parasını silahları kullandığı ülkelerden küstahça alarak paraya çevirmekte, hem de ABD’ye ucuz hatta bedava yeni kaynak aktarmaktadır. Savaş deneyimi kazanırken para da kazanmakta; tükettiği silahların yenisini alarak da silah tröstlerine yeni kaynak sağlamaktadır.

                                        13. 3. 2003 Kütahya

 

0
0
0
Yorum Yaz