ALLAH seninleyken sen kiminleydin...?

2011-06-15 14:48:00

HERŞEYİN BİR HESABI VAR Bir gün Şeyh Ebu Hasan (r.aleyh), camide vaaz veriyordu. Evliyaullahtan Şibl-i Numani de caminin önünden geçerken onun vaaz ettiğini gördü. O diyordu ki: "Kıyamet günü ALLAH cc insana şöyle soracaktır: "Sana ömür verdim, bu ömrü nerede sarf ettin? Bu gençliği, kuvveti sana verdim, nerede sarf ettin? Günah işleyerek mi, sevap isleyerek mi yoksa boş gezerek mi geçirdin? Sana mal verdim, bu malı nereden kazanıp nereye harcadın, ölümü duydun buna ne hazırlık yaptın?" Şeyh Ebu Hasan'ın bu şekilde vaaz verdiğini duyan Şibli, ona şöyle dedi: "Ya Hasan! ALLAH'ın kullarını o kadar korkutma!" O: "Peki ne diyeyim ya Şibli?" deyince, dedi ki: "Sen onlara ALLAH seninle beraberken, sen kiminle beraberdin diye sor!" ... Devamı

Yiğit Bulut seçmenin mesajlarını değerlendirdi..

2011-06-16 00:41:00

9 maddede seçim analizi   Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut seçim sonuçlarını şöyle analiz etti:       1. "Birincisi, seçmen AKp Parti'nin hizmet ve icraatlarına güven oyu verdi. Özellikle eğitim, sağlık ve ulaştıma -ki özellikle sağlık birinci, ulaştıma ikinci. Bu politikaların desteklendiği ve kabul gördüğü mesajı verildi.       2. İkincisi, seçmenin 2007'den bugüne kadar devam eden Ergenekon, Balyoz ve diğer davalar dahil askeri vesayet karşısında atılan adımların arkasında olduğu ortaya çıktı. AK parti oylarını düşürür mü yorumları yapılmıştı. Seçmen, 'Askeri vesayet karşısında gösterilen mücadelenin arkasındayız' dedi.        3. Üçüncüsü, seçmen 'Erdoğan'ın başbakanlığından memnunum' mesajı verdi.     4. Dördüncüsü, son seçimden bugüne kıyaslama yaptığımda CHP oylarında yüzde 29.70 artış yaptı. Kılıçdaroğlu başarılı mı, değil mi, bunu CHP tartışacaktır. Ama halk Kılıçdaroğlu'nun değişimine destek vermiştir.       5. Beşincisi, CHP içindeki sol kökenli militarist ya da sol kökenli ulusalcı yapı tasfiye edilmiş oldu. Hiçbiri Meclis'e giremediği gibi CHP'nin değişen politikasından, bunların ayrılmasının yolu açıldı. Halk 'ulusalcı militarist CHP istemiyorum' mesajı verdi. CHP'nin en milliyetçi olduğu, Cumhuriyet mitinglerinin olduğu dönemde CHP yüzde 20 oy aldı. CHP'nin normalleşmeye doğru gitmesi Türk halkının o politİkalara destek vermediğini gösteriyor. Zaten hükümetin başarılı olduğu ortamda başka partilerin oyunu artırması beklenmiyordu.       6. MH... Devamı

çalışmak

2011-06-15 14:30:00

ÇALIŞMAK, FARKETMEK, FARK ÜRETMEK   Çalışmak, çabalamak; değiştirmek, dönüştürmek; katma değer üretmek; fark üretmek, sonunda fayda sağlamaktır. Bir sonuca ulaşmak ve sonuçtan bir şey elde etmektir.  Bu ifadeler birbiri için gerekli ve birbirleri için girdi veya sonuçtur. Cisimleri isimlendirmek, şekillendirmek; tekrar isimlendirmektir. Allah’ın Âdem’e öğrettiği Hz Muhammed’e ilk beş/beşinci ayette vahiyle söylediğidir. Çalışmak, gözlem, isimlendirmek, fark etmekle başlar. Bu cüzi irade, muhakeme ve muhasebe ile de ilgilidir. Hani hikâyede insan’la maymun muza aynı yöntemle ulaşıyor; maymun sopayı atıp gidiyor, insan ise sopayı alıp gidiyor. Fark etmek bu oluyor, fark üretmek burada başlıyor. O sopayı atmayıp geliştiren insan bir medeniyet oluştururken maymun 15 bin yıl önceki yerinde duruyor. Ağaç, kütük, tahta ve masa değerlendirmesi ve makineler ve teknoloji ve bilgi kullanımı olarak ufuk üstene ufuk; bir yönde gelişme bir yönde olgunlaşma tekâmülle insanlık yoluna devam ediyor. Ünlü yazar Voltair “Kandid” adlı eserinde çalışmayı şöyle tanımlamış ve övmüştür. Çalışmak “bahçemizi yeşertmeliyiz” veciz sözü ile doğru ve güzel göreceli etki alanı tanımı ile anlatılmıştır. Başkalarının mesuliyetleri ile ilgilenmek yerine kendi işimize yoğunlaşmalıyız. Bu yalın bir tanımlama ve beşeri bir doğru tespittir. Ve yine aynı kitapta çalışmanın üç temel kötülüğü yok ettiği vurgulanmıştır: fakirlik, kötü alışkanlık ve hastalık. Görece doğru olan bir durum ve tespittir. İster beşer de ister İlahi düzlemde olsun hizmet yapana döner. Bilgi olur, deneyim/tecrübe olur, ürün olur, fay... Devamı

çabayı desteklemek

2011-06-15 14:25:00

ÇABAYI DESTEKLEMEK;  BAŞARIYI ÖDÜLLENDİRMEK   Çaba, bir şey yapma, bir yere varma, katma değer üretme ve bir geliştirme, güzelleştirme gayretidir. Bu gayret sonunda bir şey elde edilemeyebilir de. Burada samimi olunursa da sebepler dairesinde Allah kendisine açılan el olan çabayı boş çevirmeyecektir. Az veya çok görece lütfünden, kereminden, ihsan ve ikramından bir şeyler verir. Niyetlerle ve samimiyetle doğru orantılı olarak artar. Bazen de sonuçları sebeplerin çok  üzerinde; beşeri olarak açıklanamayacak boyutlarda olabilir. İşlerin kerameti vardır.  Ama kul olarak bizler, devlet, işleyen sistem de çabayı destekler bir yönde etki edecek şekilde olmalıdır. İyi ve doğruya, güzelliklere giden yol budur. İşletme pozitif sayı disiplini olmasına rağmen şöyle bir söz ve gerçeklik vardır: “Girişimde mutlaka destek gelecektir”. Kanaatimce bu da Allah’ın sebepler dairesinin bir lütfüdür. Başarı, istenen sonuca kısmen veya tamamen ulaşılmasıdır. Başarıyı ödüllendirmek daha doğal ve daha gerekli bir durumdur. Başarı cazibelidir; çekim merkezi olur; oluşturur. Çabaya, gayrete destek bireylerin ve grupların önünü, ufkunu açmanın yoludur. Uygulamada projeye katılarak katma değerden, başarıdan pay almanın yoludur. Bu nedenle kendisini ifade etmek isteyen her nefis başarıdan pay almak isteyecektir. Bu durum gurup üyeliğinin devamlılığını kolaylaştırır ve gurup sorumlusunun da işini kolaylaştıran bir durumdur. Paylaşılmasından herkese ve devlete de fayda ve sevinç oluşur. Bu da yeni başarıları teşvik edecektir. Başarının de mutlaka takdiri, ödüllendirilmesi yerinde olacaktır. Yeni gayretleri harekete geçirmek için…   ... Devamı

KIYAMETTEN ÖNCE

2011-06-14 12:04:00

Kıyamet Kopmadan Önce Neler Olacak?   1- Kıyametten önce öyle bir devir gelecek ki, dinini koruyan kimse avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır!.. 2- Kıyamet kopmadan önce dünyada sınırsız zevke sefayı sorumsuz kimseler sürecektir. 3- Ahir zamanda ibadet edenlerin çoğu bilgisiz mümin, ibadet etmeyenlerin çoğu da itikatsız bilgin olacaktır. 4- Kıyamet kopmadan önce idareciler çoğalacak, fakat güvenilecek idareci azalacaktır! .. 5- Kıyamet kopmadan önce toplumda değeri en az olan müminler olacaktır!.. 6- Kıyamet kopmadan önce hayata haram helal tanımazlar hâkim olacaktır. 7- Kıyamet kopmadan önce ekonomi her değerin önüne geçecek, okuryazarlık artacak, ancak yalancılık da yaygınlaşacaktır. 8- Kıyamet kopmadan önce emanete ihanet edilecek, zekât vermek azalacak, dinî ilimlere ilgi azalacak, dinî değerler arkaya atılacaktır. 9- Ahir zamanda ‘İnsanin köpek büyütmesi, çocuk büyütmesinden daha uygun’ diyenler çıkacaktır. O zamanda büyüklere saygı kalkacak, küçüklere şefkat yok olacak, yol kenarlarında uygunsuz haller görülecek, bazı insanlar da koyun postu giymiş kurtlar haline gelecektir. 10- Ayağı çıplak, bası kabak bilgisiz çobanların zenginleşip yüksek binalarda sınırsız bir israf içinde yasamaya başladıklarını gördüğünüz zaman kıyameti bekleyin. 11- İsler ehlinden başkasına verildiği zaman kıyameti bekleyin. 12- Kıyamet kopmadan önce akrabalık bağı kopacak, yakınlar birbirinden şikâyetçi hale gelecek, mal meşru olmayan yollardan kazanılacak, fakir kendi sıkıntısıyla bas basa bırakılacaktır. 13- Kıyamet kopmadan Allah için dostluk azalacaktır. 14- Yirmi kadar insan bir araya geldiği halde içlerinde samimi bir dindar bulunmadığı zam... Devamı

KIYAMETTEN ÖNCE

2011-06-14 12:03:00

Kıyamet Kopmadan Önce Neler Olacak?   1- Kıyametten önce öyle bir devir gelecek ki, dinini koruyan kimse avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır!.. 2- Kıyamet kopmadan önce dünyada sınırsız zevke sefayı sorumsuz kimseler sürecektir. 3- Ahir zamanda ibadet edenlerin çoğu bilgisiz mümin, ibadet etmeyenlerin çoğu da itikatsız bilgin olacaktır. 4- Kıyamet kopmadan önce idareciler çoğalacak, fakat güvenilecek idareci azalacaktır! .. 5- Kıyamet kopmadan önce toplumda değeri en az olan müminler olacaktır!.. 6- Kıyamet kopmadan önce hayata haram helal tanımazlar hâkim olacaktır. 7- Kıyamet kopmadan önce ekonomi her değerin önüne geçecek, okuryazarlık artacak, ancak yalancılık da yaygınlaşacaktır. 8- Kıyamet kopmadan önce emanete ihanet edilecek, zekât vermek azalacak, dinî ilimlere ilgi azalacak, dinî değerler arkaya atılacaktır. 9- Ahir zamanda ‘İnsanin köpek büyütmesi, çocuk büyütmesinden daha uygun’ diyenler çıkacaktır. O zamanda büyüklere saygı kalkacak, küçüklere şefkat yok olacak, yol kenarlarında uygunsuz haller görülecek, bazı insanlar da koyun postu giymiş kurtlar haline gelecektir. 10- Ayağı çıplak, bası kabak bilgisiz çobanların zenginleşip yüksek binalarda sınırsız bir israf içinde yasamaya başladıklarını gördüğünüz zaman kıyameti bekleyin. 11- İsler ehlinden başkasına verildiği zaman kıyameti bekleyin. 12- Kıyamet kopmadan önce akrabalık bağı kopacak, yakınlar birbirinden şikâyetçi hale gelecek, mal meşru olmayan yollardan kazanılacak, fakir kendi sıkıntısıyla bas basa bırakılacaktır. 13- Kıyamet kopmadan Allah için dostluk azalacaktır. 14- Yirmi kadar insan bir araya geldiği halde içlerinde samimi bir dindar bulunmadığı zam... Devamı

TÜRKİYE SON YILLARDA

2011-06-14 11:50:00

TÜRKİYE SON YILLARDA KÜRESEL OKYANUSA AÇILDI. “ÖNÜMÜZDE DENİZ GİBİ DÜŞMAN, ARKAMIZDA İSE DÜŞMAN GİBİ DENİZ VAR”. GEMİLERİ YAKTIK, DÖNÜŞÜ YOK. DOĞRUSU BAŞKA ÇARESİ DE YOK… HİZMET VE MİLLET ENDEKSLİ YAŞAMAK, HİZMET VE MİLLET ENDEKSLİ ÇALIŞMAK; GERİSİ O’NUN BİLECEĞİ BİR İŞTİR. “GERÇEĞİN ER GEÇ ORTAYA ÇIKMA GİBİ İYİ/KÖTÜ BİR HUYU VARDIR” Devamı

AMERİKA’NIN AÇMAZLARI

2011-06-14 11:43:00

AMERİKA’NIN AÇMAZLARI   Amerika’nın dev silah şirketleri sürekli geliştirilmiş teknoloji ile silah üretmektedir. Bu şirketlerin yıllık ciroları yüz milyarlarca dolardır. Üstelik bu silahların başka ülkelere satılması devletin iznine bağlıdır. ABD dışarı satılmasına izin vermediği bu silahları kendisi almak zorunda kalmaktadır. İşte ABD’nin en büyük problemi de budur.   ABD Devleti eskiden teknolojisi eskiyen savaş malzemelerinin satışına izin veriyordu; hatta hibe bile edebiliyordu. Sonra da yıllarca bunların yedek parçalarını satarak silah şirketlerine ek girdi-yeni kaynaklar sağlıyordu.   Son 20 yılda geliştirdiği savaş teknolojisi diğer ülkelerden çok ileride gittiğinden bu silahların başka ülkelere satışına izin verememektedir. Silah şirketlerinin ayakta kalabilmesi için ise onların ürettiklerini almak zorunda kalmaktadır. Bu durumda 3-5 yıl içinde aldığı silahlar elinde birikmekte bu silahları dış kaynağa dönüştürememektedir.   İşte bu nedenlerle ABD geri kalmış, kaynakları zengin ülkelerden düşmanlar üretmekte enformasyon ve para (dolar) gücü ile bu düşmanların kötü adamlığını İtleşmiş Milletler Birliği ve müttefiklerine kabul ettirmekte; ikna edemese bile askeri gücüne dayanarak ve güvenerek korku ve terör estirerek yüz binlerce masumu öldürerek, kırıp, dökerek dilediğini yapmaktadır. Sonra da muzaffer ülke edasıyla savaş tazminatı adı altında o devletin bütün zenginliklerine el koymakta ya da ipotek altına almaktadır.   ABD  kapitalizmin bu en acımasız, cani ve insanlık dışı yöntemi ile hem nüfuz alanını genişletmekte, hem elinde biriken yüksek teknoloji silahları kullanıp parasını silahları kullandığı ülkelerden küstahça alarak paraya &cced... Devamı

dua/musibetlerin defi için

2011-06-08 20:19:00

Büyük Allah’tır, her türlü hamd ü senâ O Yüceler Yücesi’nin hakkıdır ve sabah-akşam tesbîh ile anılmaya layık yalnız O’dur. Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a sonsuz hamd ve şükür, Kainatın Medar-ı Fahri Efendimiz (aleyhisselam)’a, âline ve ashabına da nihayetsiz salât ü selam olsun. Allah’ım, zatında yüce olan dinini bugün de dünyanın her bir köşesinde bir kere daha yücelt; hakkı-hakikati bütün gönüllere duyur.. bizim ve bütün kullarının sinelerini imana, İslam’a, ihsan duygusuna, Kur’an’a ve Hakk’a hizmete aç ve bizi ihlasın özüne ermiş, hep takva hatta onun da ötesinde vera’ duygusuyla hareket eden, zühdü bir hayat tarzı olarak benimsemiş, yüce nezdinde kurbete mazhar olmuş, Sen’i sevmiş, icraat-ı sübhaniyenin hepsinden razı ve hoşnut olmuş ve Sen’in sevdiğin, hoşnut olduğun kullarından eyle!. Ey Merhameti Sonsuz Yüce Rabbimiz! Yeryüzünde sulhtan, barıştan, sevgiden, hoşgörüden, insanlıktan ve inandığı gibi yaşamadan başka bir arzusu olmayan kapının bu bendelerine kötülük ve düşmanlık yapmaktan bıkıp usanmayan ve menfur emellerini gerçekleştirmek için plan üstüne plan, entrika üstüne entrika, komplo üstüne komplo kurup duran hak ve hakikat düşmanlarından, zalimlerden çekmediğimiz kalmadı. Biz de nâçâr bir kez daha kapına geldik, dergahına iltica ettik; rahmet, şefkat ve merhametini dileniyoruz. Yegane güç ve kuvvet sahibi, Sultanlar Sultanı Rabbimiz! Canlarımız gırtlağımıza dayandığı için huzurunda zaman zaman isimlerini, mekanlarını hususi ya da umumi tasrih ettiklerimiz başta olmak üzere bize düşmanlık besleyen ne kadar insafsız gaddar ve zalim va... Devamı

ağlayamazsanız anlayamazsınız

2011-06-05 16:50:00

    "Ağlayamazsanız, anlayamazsınız" N.Fazıl Kısakürek  burada iki uçlu bir algılama vardır. nasılki ağlayamayınca anlaşılamıyorsa öyle de anlayamayınca da ağlanamıyor; o yoğunluk, vefa, vericilik yakalanamıyor. İnsan akıl, vicdan ve nefisten yaratılmıştır. Aklın anlayamadığı kavrayamadığı şeyleri vicdan gözüyle görmeye gayret etmek gerektir. iştişare gibi ortak akıl da vicdani kanaatler gibi doğruya yaklaşmaktadır. Ancak mutlak doğru yalnızca O'nun katındadır.       ... Devamı

Secdede Ölmek..........

2011-06-05 16:41:00

  bu kişi... secde halinde iken Rabbine kavuştu.. hemde nerede biliyor musunuz? Sevgili Peygamber efendimizin mescidinde... Medinede, Mescid-i Nebevide... Allah rasulunun yanı başında... kaldırıldığında gözlerinden süzülen yaşlar halıyı ıslatmış olduğu halde... ne diyebilirim ki... kelimelerin iflas ettiği demdir bu dem! Devamı

SORUMLULUK

2011-06-03 17:20:00

Ekleyen: kabe İKİ KOYUN İKİ KOYUNU GÜDEMEYEN, GÜDEMEYECEK ADAMLAR; KASETLE MASETLE GENEL BAŞKAN OLUYORLAR. OY VERECEK OLANLAR DEVLETİN HAZİNESİNİ GÖNÜL RAHATLIĞI İLE BUNLARA TESLİM EDEBİLECEKLER Mİ? BOL KESEDEN ATIYORLAR, HAZİNEDE BİRİKMİŞ PRALAR YANİ 95 MİLYAR DOLAR BİTİNCE BIRAKIP KAÇACAK YER ARARLAR. 2001 DE ÖYLE OLMADI MI? SAYIN BAHCELİ BUNLARI İYİ BİLİR. İNSANLARIMI HATIRLASIN İSTEDİM. SONRA AY BEN YANLIŞ ANLAMIŞIM DEMEK KİMSEYİ KURTARMAZ Tarih : 03.06.2011 16:51:20 Devamı

neler olacak

2011-06-04 03:18:00

Ekleyen: kabe NELER OLACAK BU SEÇİMLER TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ HALE GELDİ. ESKİ ACI VE ACIKLI GÜNLERİN TEKRARA GELMEMESİ İÇİN AKIL VİJDAN BİRLİKTE DOĞRU KARARALAR VERME ZAMANIDIR. YALAN SU GİBİ AKIYOR; BİRİLERİ 9 YILDA YAPTIKLARINI ANLATIYOR, BİRİLERİ İSE 90 YILDA YAPMADIKLARINI VADEDİYOR. YANLIŞ VE YANLI KARARA VERENLER BEN YANLIŞ ANLAMIŞIM, BEN ÖYLE SANMIŞTIM GİBİ SERZENİŞLERLE VİCDANINI RAHATLATAMAZ. BAŞTAN VİCDANININ ONAYLADIĞIN SEVMELİ VE SEÇMELİDİR. ANCAK SİYASET HİLELİ VE YALANLIDIR. KİMSEYE GÜVEN OLMUYOR. ÇIKARLAR SÖZKONUSU OLUNCA EN GÜVENDİKLERİNİZ B,LE 180 DERECE DÖNÜVERİYORLAR. SİZ SİZ OLUN NE SEVDİKLERİNİZİ ÖLÜMÜNE SEVİN NE DE NEFRETİNİZİ ÖLDÜRESİYE YAPIN. BİR GÜN BAKARSINIZ DOSTLARINIZ DÜŞMAN, DÜŞMANLARINIZ DOST OLUVERMİŞ, ŞAŞARSINIZ AMA OLUR İŞTE.  NOT: BUGÜN HAYAT VEREN SU YARIN SİZİ BOĞABİLİR. OLANDA HAYIR VAR, BAŞARIDA SABIR VAR. Tarih : 03.06.2011 16:59:02 Devamı

nefis, akıl, vicdan

2011-06-03 17:15:00

Ekleyen: kabe İNSAN İNSAN AKIL, VİCDAN VE NEFİSTEN MEYDANA GELİR. AKLIN GÜCÜ:1 VİCDANIN GÜCÜ 11; İKSİ BİRARAYA GELİRSE GÜCÜ 111 OLUR. AKIL NEFSE ÇALIŞIR; VİCDAN ONUN ÖLÇÜSÜ VE DENETCİSİDİR. İNSAN AKIL VE VİJDAN BİRLİKTE HAREKET EDERSE HEM NEFSİ DİZGİNLER HEM DOĞRU KESTİRİMLERİ VE KARARALARI BULUR. AKIL POZİTİF BİLİMLE, VİJDAN DİNİ İLİMLE GELİŞİR GÜÇLENİR. AKIL VE VİCDANLA YAŞAYAN BÜYÜK GÜNAHLARDAN, YALandA, KUL HAKKINDAN VE GIYBETTEN SIYRILIRSA KALP GÖZÜ/YANİ VİCDAN GÖZÜ AÇILIR VESSELAM. Tarih : 03.06.2011 17:07:40 Devamı

SU VE SICAK

2011-05-27 11:30:00

  SU VE SICAK         Su, Allah’ın (cc) mucize nimetlerinden biridir. Diğer maddelere benzemeyen gerçekten de mucizevî özellikleri vardır. Canlılığın da üç temel taşından biridir. Allah (cc) insanları da sudan yarattı; daha doğrusu çamurdan yaratı. İnsan vücudunun % 60' ı sudur. Bu oran çocuklarda ve bebeklerde %80'e çıkmaktadır. Vücuttaki bu suyun belirli aralıklarla/periyotlarda değişmesi gerekir. Suda bozulup eskiyebilmektedir. Doğada da böyledir. Bu nedenle su denizlerden bulutlara, oradan dağlara/toprağa süzülme, arınma ve yeniden kristalleşme ile uygun mineralleri de içine alarak içilebilir hale gelir.          Yetişkin bir insanın günlük, ortalama su ihtiyacı bir buçuk(1,5) litre kadardır. Bu ihtiyaç hava sıcaklığı, ağır işlerde çalışma, ağır sporlar yapma gibi durumlarda artar. Hatta doktorla böbrek taşı olanlara ve olma ihtimali fazla olanlara 2,5 lt ile 4 lt arasında su içmeyi tavsiye ederler.          Yaz sıcakları nedeniyle sizlere 1,5-2,5 lt su veya eşdeğer sıvı almayı öneriyorum. İmkân dâhilinde filtre edilmiş kapalı su içmenizi öneriyorum. Çocuklarınız istemeden su veriniz. Kısa bile olsa yola  çıkarken yanınıza su alın. Öğlen saatlerinde (saat 11- 16 arası) çocuklar, hastalar ve yaşlılar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Dışarı çıkmak zorunda olanlar da şapka giysinler, başlarını örtsünler.          Su gibi sağlığınız ve su gibi ömrünüz olsun...       Selam ve saygılarımla                  &n... Devamı

biyo yakıt

2011-05-27 09:39:00

Petrol fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı günümüzde, araştırmacılardan iyi bir haber geldi. Bilim adamları yenilenebilir yakıta bir adım daha yaklaştıklarını açıkladılar. BBC Focus dergisinde yer alan habere göre, yenilenebilir yakıt ihtiyacını karşılamanın en önemli adımı Minnesota Üniversitesi'nde görevli araştırma ekibi tarafından atıldı. Güneş ışığı, bakteri ve karbondioksit kullanarak bioyakıt yapılacak. Araştırmacılar karbondioksit elde etmek için bakteriyi kullanıyorlar ve bu bakteriyi yakıtın içinde işlenebilen bir maddeye dönüştürmeyi başardılar. Süreç dünya okyanuslarında bolca bulunan Synechococcus isimli bakteriyle başlıyor. Fotosentetik olarak, bakteri güneş ışığından gelen enerjiyi kullanarak karbondioksiti şekere dönüştürüyor. Diğer bakteri olan Shewanella ise, bu şekerleri büyümesine yardımcı olmak için bunları tüketiyor. Bu şekerler gelişince yağ asitleri üretiliyor. Daha sonra Shewanella yağ asitlerini yakıta dönüştürülebilen ketona çeviriyor. Karbondioksit iklim değişikliğine neden olduğu gerekçesiyle suçlu bulunurken, atmosferden karbondioksiti atmak için Synechococcus isimli bakteriyi kullanmak da çevremize oldukça faydalı. Fakat, karbondioksit yaşamın ve endüstrinin yan ürünü olduğundan beri her zaman taze bir destek oldu, ayrıca karbondioksit ücretsiz ve hiç bitmiyor. Bakterinin nasıl keton ürettiği konusu üzerinde çalışan bilim adamları, araştırmaları konusunda kısa sürede büyük ilerleme kaydetmelerine rağmen bu yakıtın piyasaya sunulmasının yıllar alabileceğini de belirttiler. zaman gazetesinden alıntı ... Devamı

eğitimin iki unsuru

2011-05-16 12:49:00

  MedresetüZ-Zehra   “Vicdanın ziyası, ulum-u diniyedir. Aklın nuru fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit birincisinde taassub, ikincisinde hile ve şüphe tevellüd eder” (1)   “The religious sciences are the light of the conscience; the modern sciences are the light of the mind; only on the combining of the two does the truth emerge. The students’ aspiration will take flight with those two wings. When they are parted, it gives rise to bigotry in the one, and skepticism and trickery in the other. ”   SÖZLÜK: ZİYA; KENDİNDEN IŞIĞI OLANIN IŞIĞI. ULUM; İLİM. NUR; KENDİ IŞIĞI OLMAYAN BAŞKABİR ŞEYİN IŞIĞINI YANSITAN DOLAYLI IŞIK KAYNAĞI. İMTİZAÇ; BİRLEŞME, UYUGNLUK, KAYNAŞMA. TECELLİ; BELİRME, ORTAYA ÇIKMA, ZUHUR ETME. PERVAZ; UÇMAK, YÜKSELMEK. HİMMET; GELİŞME, ALGILAMA, FAYDALI OLMA. İFTİRAK; AYRILMAK, DAĞILMAK. TAASSUB; KÖRÜ KÖRÜNE DELİLSİZ İNANMA. TEVELLÜD; DOĞMA ORTAYA ÇIKMA.     1*BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ ... Devamı