ALLAH GÖRÜLEBİLİR Mİ?

2012-07-30 08:43:00

  Allah'ı bu halimizle göremiyoruz   Allah'ı göremeyişimizin pek çok sebebi vardır. Bunlar dört madde hâlinde özetlenebilir: 1. Yaratılış kapasitemiz Allah'ı görebilecek bir güçte değildir. Çünkü görme, ihâta yani her şeyiyle kuşatma, içine alma meselesidir. Mesela mikro âlemde virüsleri, bakterileri, makro âlemde ise kâinatın tamamını göremiyoruz. Gözlerimizin bir görme kapasitesi vardır ve bu konuda onlar yetersiz kalırlar. 2. Allahu Teâlâ'nın benzer ve zıddı yoktur. Bizim varlık âleminde bir şeyi görüp onu bilmemiz o şeyin benzerinin veya zıddının olması sebebiyledir. Soğuk olmasaydı sıcağı, ışık olmasaydı karanlığı bilemezdik. O yüzden Allah'ı kavrayabilmemiz mümkün değildir. Çünkü O'nun varlıkta ne bir benzeri ne de bir zıddı vardır. 3. Rabb'imiz şiddet-i zuhûrundan dolayı gizlidir. Yani Rabb'imiz, gözün görme sınırlarını aşan bir tarzda meydana çıkmasından, azamet ve ihatasından dolayı gizlenmiştir. Bunu güneş misaliyle anlatmaya çalışalım: Eğer güneşi bütün gökyüzünü kuşatacak, dünyanın dört bir yanına ışıklarını verecek derecede büyütmek mümkün olsaydı, artık onu görmemiz mümkün olmazdı. Çünkü güneşin sürekliliğiyle, gece ortadan kalkıp her an gündüz olacağı için, güneşin ne olduğunu bilmemiz, ışıktan söz etmemiz de mümkün olmayacaktı. Tasarrufu dışında bir ânın dahi düşünülemeyeceği Allah da, varlığını kâinatta kesintisiz olarak her an, her saniye, hayat, ilim, rahmet, irade ve kudret gibi sıfatlarıyla öyle şiddetli hissettirmektedir ki, varlığı, gaflet sahiplerinin naza... Devamı

ÇAT KAPI PAZARLAMACILAR; KÜÇÜK YALANLAR.

2012-07-27 14:59:00

PLASTİK PAZARLAMACILAR vatandaşlarımızın kapıdan şatışlara itibar etmemeleri, mümkünse bir şey almamalrı, hatta muhatap bile olmamaları; bu sahtekarlarla diyaloğa dahi girmemeleri gereklidir. şimdiye kadar kapıdan veya ayaküstü pazarlamacılardan ürün alanların sadece % 2-3 ü memnun olmaktadır. onlar da ya ne istediğini bilmemekte, ya da verdiği parayı önemsememekte olduklarındandır. Bu günlerde ç...amaşır topcuları, engelli dernekler adına pazarlama yapanlar çoğaldı. bir zamanlar da peynir kabı diye plastikleri peynir ekmek gibi sattılar ama hiç bir işe yaramadığını gördük. bu çamaşır topları da işe yaramaz. isterseniz çamaşırı detarjansız yıkayın zaten % 80 temizlendiğini göreceksiniz. % 1-2 faydası olsa bile 3.cü kullanımdan sonra atın gitsin. zaten içinde ne olduğunu da bilen yok; maliyeti 50 kuruş olan plastik uyduruk şeyler. böyle bir mekanizma olsa teknik açıklaması da olur; temizliği hangi yolla yapmaktadır. işe yarasa onlara bırakmazlar bu işleri; büyük deterjan firmeleri deli mi kendileri alır yapar pazarlar. az para nasıl olsa diye alınıyor ama binlerce satılınca karşı taraf rantını sağlamış oluyor. foyası meydana çıksa ne olur. onlar zaten başka bir yol tutmuş olurlar o zamanlarda. uyarması bizden.  Devamı

hak hukuk

2012-07-11 16:02:00

ADALET, GÜZEL AHLAK VE ALTERNATİFLER   Fertlerin ve toplumun değer yargıları ve yarılamaları adalet, güzel ahlak ve demokrasi; yani alternatiflerin varlığı üzerine kurulmalıdır. Özellikle bireyler arası, birey ve toplum arasındaki ilişkilerde; toplumsal ve toplumlararası ilişkilerde; devletin uygulamalarında da adalet ve demokrasi en önemli unsurlardır. İnsanlar arası ilişkilerde ise güzel ahlak ve adalet duygusu/vicdani kanaatler belirleyici unsurlardır. Adalet ve güzel ahlak göreceli olsa da bütün toplumlarda kişi ve kamu vicdanını rahatsız etmeyen ortak normlar vardır. İşte bu normlar bizlerin ölçüleridir. Bu normlar da çoğu kez o toplumlardaki inanç sistemleri ile yakından ilişkilidir.   Adalet sözcük olarak delet (dalet) / yokluk ’un tersi olup varlığın devamını; devamlılığı; biyofilik düşünme, etki ve fonksiyonları temsil eder. Adalet mülkün sahibi veya emanetçisi tarafından sağlanır veya sağlanmalıdır. Mülkün sahibi Allah ve Allah adına tasarruf sahibi de devlettir. Bu nedenle “adalet mülkün temelidir” tanım ve felsefesi toplumsal normlara uygun ve genel bir doğrudur.   Güzel Ahlak, yine toplumların ortak vicdanını rahatsız etmeyecek, Yaratıcının sevdiği ve övdüğü davranışlar bütünüdür diyebiliriz. Demek ki güzel ahlak büyük oranda inançlara bağlı oluşan ölçülere ve alışkanlıklara dayanmaktadır. Biz Müslümanlara göre de güzel ahlak Kuran’da tarif edilen, övülen tavır ve davranışların bütünüdür. Kuran zaten anlam olarak avam için güzel ahlak, tavır ve davranışları ifade etmektedir.   Alternatiflerin varlığı/demokrasi, insanları topluma faydası olmayan lüzumsuz kısıtlamalardan kurtaran, ufkunu açan... Devamı

TÜRKLERİN KÖKLERİ

2012-07-10 13:50:00

ORHUN ABİDELERİ        Her Türk, ömründe bir kez olsun Orhun Abideleri'ni görmeli. O abideler ki Türk adının geçtiği ilk yazılı metindir. Kültigin ve ağabeyi Bilge Kağan'ın yazdıkları ilk Türk tarihidir ve o günden bu yana devlet ile millet arasındaki töreyi ölümsüzleştirir. Köktürk alfabesiyle 732 yılında dikilen bu değerli eserler, yüzyıllar sonrasında ilk kez Türkiye tarafından bakımdan geçirilip kapalı mekânda koruma altına alınmış. Tarihi anlamak ve aydın kimliğine sahip olmak istiyorsanız, fırsat düşürüp "Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti, ilini töreni kim bozabilir?" sorusunun bir buçuk asırlık satırını bizzat o taşların üzerinden okuyun.         Fırsat düşürün, "Zamanı tanrı yaşar, insanoğlu hep ölmek için türemiş" hikmetini de, "Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti giysili, fakir milleti bay kıldım" veya "Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırıp konduktan sonra kötü şeyleri o zaman düşünürmüş" ikazlarını da gözleriniz bizzat o taşlardaki binlerce yılın ruhuna dokunarak izlesin. "Yüz insanın yüzünü görmektense bir insanın adını bil" diyen Moğollar ve Cengiz Han ile tanışmanın yararını da kâr sayın. İSKENDER PALA'DAN ALINTIA  ... Devamı

TAHRİR HEVESLİLERİ

2012-07-09 16:46:00

           Tahrir meydanı heveslileri var; vicdansız, merhametsiz, kör, sağır, ruhsuz; belki inançsız. bu hem maymundan geldiklerine inannır, hem de asalet ve asıllık taslarlar; kendilerine beyaz ..... derler ama kalblerinde nokta kadar beyaz alan yoktur; cehennemdeki kömür kadar karadırlar ve oraya da layıktırlar. onlar kendileri kömürken karalamaya çalıştıkları insanların elmas olduğunu da göremezler. HEM CUNTACI OLACAKSIN; İSTİBDATI SAVUNACAKSIN HEM DE TAHRİR BEKLEYECEKSİN; AŞAĞILADIĞIN KÜÇÜMSEDİĞİN HALKTAN; EY RİYAKAR. SEN HALKA DEMOKRASİYİ ÇOK GÖREN DEĞİL MİSİN?         İSTEDİKLERİ, çatışma, ateş, kan ölümler kaos, gözyaşı... bunlar aynı zamanda 68 uşağı; kendilerini kullandırmayı severler. 70 li yıllarda binlerce gencin üne neden oldular. şimdi yeniden kan kokusuna suamışlar. bu millet kandil bitsin derken yaeni kandil özlemleri var yüreklerinde. oysa " İNSANLIK İÇİN ASIL OLAN SULHTÜR".         Onların tahrirleri cumcum mitingleri idi; olmadı; olamadı; olamaz da; çünkü onlar ruhsuz; çünkü onlar asalak ve her şeyi birilerinden beklerler; asla fedakarlık yapmazlar; ne olduğunu da bilmezler; yapanlar da negatif unsurlara çalışır (türkan saylan vb.). onlar pis ruhlarındaki nefsani arzularını kusarlar; ama beyaz türkmüş; önce türkler mi? başka bir şeyin artıkları mı? hem türk olsa ne yazar; islamiyet olmasa türklük de gider azar azar.        Biz Hakk'tan ve halktan yana oldukca; Yaratıcıya dayandıkca korkacak bir şey yoktur. ancak biz sapmışsak da kurtaracak bir şey yoktur.  ... Devamı

BİR NEVİ AHİRET DÜŞÜNCESİ

2012-07-05 09:21:00

  Anne rahmine düşen ikiz kardeşler önceleri herşeyden habersizmiş. Haftalar birbirini izledikçe onlar da gelişmişler. Elleri, ayakları, iç organları oluşmaya başlamış. Bu arada, etraflarında olup biteni farketmeye başlamışlar. Bulundukları rahat, güvenli yeri tanıdıkça mutlulukları artmış. Birbirlerine hep aynı şeyi söylüyorlarmış: “Anne rahmine düşmemiz, burada yaşamamız ne harika değil mi? Hayat ne güzel şey be kardeşim!” Büyüdükçe, içinde yaşadıkları dünyayı keşfe koyulmuşlar. Öyle ya, hayatın kaynağı neymiş? İşte bunu araştırırken, anneleriyle onları birbirine bağlayan kordonu farketmişler. Bu kordon sayesinde hiçbir zahmet çekmeden, güven içinde beslenip büyütüldüklerini anlamışlar. “Annemizin şefkati ne kadar büyük! Bize bu kordonla ihtiyacımız olan herşeyi gönderiyor.” Aylar birbiri ardınca geçiyor, ikizler hızla büyüyor, diğer bir deyişle “yolun sonu”na yaklaşıyorlarmış. Bu değişiklikleri hayretle gözlemlerken, bir gün gelip bu güzelim dünyayı terkedeceklerinin işaretlerini almaya, dokuzuncu aya yaklaştıklarında, belirtileri daha kuvvetli hissetmeye başlamışlar. Durumdan telaşlanan ikizlerden birisi diğerine sormuş: “Neler oluyor? Bütün bunların anlamı nedir?” Öteki daha sakinmiş, üstelik, bulundukları bu dünya çoğu zaman ona yetmiyor; sezgileriyle daha geniş bir alemi arzuluyormuş. Cevap vermiş: “Bütün bunlar, bu dünyada daha fazla kalamayacağız anlamına geliyor” ve eklemiş: “Buradaki hayatımızın sonuna yaklaşıyoruz artık.” “Ama ben gitmek istemiyorum” diye haykırmış kardeşi. “Hep burada kalmak istiyorum.” Öteki, “Elimizden gelen birşey yok, hem, belki doğumdan sonra bambaşka bir hayat ... Devamı

berat duası

2012-07-05 08:59:00

Euzü billahi mine'ş-şeytani'r-racîm Bismillahi'r-rahmani'r-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren, Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran, Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu peygamber efendimize Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek berat ve gufran gecesinde bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz: 1. YA İLAHE'L-ALEMİN! Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek berat gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. icabet buyur ey Rahîm ü Rahmân! 2. EY ÇARESİZLER ÇARESİ! Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur. Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü ve't-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. ibadet ü tâat kültür televvünlü.. duygular, düşünceler fantezilere emanet.. mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya rabbi! 3. YA RAB! Ön&uu... Devamı

berat kandili

2012-07-04 16:07:00
berat kandili |  görsel 1
berat kandili |  görsel 2
berat kandili |  görsel 3

ALLAH'IM BİLEREK VEYA BİLMEYEREK YAPTIĞIMIZ VE YAPACAĞIMIZ GÜNAHLARIMIZ AFFET; BİZİ HER İKİ ALEMDE DE RAZI OLDUKLARININ İÇİNE KAT; RIZANDAN AYIRMA; HAYIRLI ÖMÜR VER, ÖLDÜĞÜMÜZDE DE CENNETİNİ VE CEMALİNİ NASİP ET İNŞAALLAH. TÜM MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİN BERAT KANDİLİNİ KUTLAR; YAPTIKLARI VE YAPACAKLARI DUALARIN KABUL VE MAKBUL OLMASINI; TÖVBELERİ İLE DE DAHA ÖNCE İSTEYEREK VEYA İSTEMEYEREK BULAŞTIKLARI GÜNAHLARIN AFFA UĞRAMASINI; BU FOTOGRAFTAKİ ÇİÇEK GİBİ TEMİZ VE PAK KALMALARINI YÜCE YARATICI VE HER ŞEYİN TASARRUF SAHİ ALLAH'TAN DİLİYORUM. ...       Kaynak : kismetserce.blogcu.com   Devamı

berat kandili

2012-07-04 16:05:00
berat kandili |  görsel 1
berat kandili |  görsel 2
berat kandili |  görsel 3

 KANDİL TEBRİĞİ   ALLAH'IM BİLEREK VEYA BİLMEYEREK YAPTIĞIMIZ VE YAPACAĞIMIZ GÜNAHLARIMIZ AFFET; BİZİ HER İKİ ALEMDE DE RAZI OLDUKLARININ İÇİNE KAT; RIZANDAN AYIRMA; HAYIRLI ÖMÜR VER, ÖLDÜĞÜMÜZDE DE CENNETİNİ VE CEMALİNİ NASİP ET İNŞAALLAH. TÜM MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİN BERAT KANDİLİNİ KUTLAR; YAPTIKLARI VE YAPACAKLARI DUALARIN KABUL VE MAKBUL OLMASINI; TÖVBELERİ İLE DE DAHA ÖNCE İSTEYEREK VEYA İSTEMEYEREK BULAŞTIKLARI GÜNAHLARIN AFFA UĞRAMASINI; BU FOTOGRAFTAKİ ÇİÇEK GİBİ TEMİZ VE PAK KALMALARINI YÜCE YARATICI VE HER ŞEYİN TASARRUF SAHİ ALLAH'TAN DİLİYORUM.     Devamı

yaratılış ve darwinizim

2012-07-03 14:26:00

SELAM DARWİN SADECE BİRİKTİRMECİ İDİ.  BU DA ONA İKNA GÜCÜ VERİYORDU.            1. ANNE KARNINDA TEK HÜCREDEN SULU ORTAMDA GELİŞEN EMBRİYO VE DOLAYSI İLE FETUS ZAMANLA NEDEN SOLUNGAÇLI BİR BALIK OLMUYOR DA İNADINA HAVALI ORTAMDA YAŞAYACAK AKCİGERLİ BİR CANLI YARATIK HALİNE GELİYOR?   2. “A” MAYMUNLARI YANİ, DARWİNCİLER İNSANLAŞIRKEN “ B” MAYMUNLARI ÇOK MU APTALDILAR? HADİ İNSANLAŞTILAR TEKRARA NEDEN MAYMUNLAŞMAYA GAYRET EDİYORLAR; ASILLARINA MI DÖNÜYORLAR.   3. MUZU DÜŞÜRMEK İÇİN SOPAYA İHTİYACI OLAN MAYMUN VE İNSANDAN; İŞİ BİTİNCE NEDEN MAYMUN SOPAYI ATIP GİDİYOR; İNSAN ALIP GİDİYOR? BU SORULARIN CEVABINI TÜBİTAK’TAKİ MAYMUNDAN GELDİKLERİNİ SANANLAR CEVAPLAYABİLİRLER Mİ?   OYSA İNSAN ALLAH’IN BÜTÜN SIFATLARININ ÇOK KÜÇÜK CÜZLERİNİN TECELLİSİ/TAŞIYICISIDIR. O YÜZDEN O’NUN YERYÜZÜNDEKİ VE CENNETİNDEKİ TEMSİLCİLERİDİR; HALİFESİDİR. RİYAKÂRLARA, YALANCILARA VE İNKÂRCILARA CEHENNEM YETER.   ”KALBİN/VİJDANIN ZİYASI DİN İLMİ İLE AKLIN NURU FEN İLMİ İLE İKİSİNİN BİRLİKTE OLMASI İLE İNSAN YÜCELİR; YÜKSELİR. SADECE İLKİ TAASUBA, SADECE İKİNCİSİ SAPIKLIĞĞA VE SÖMÜRGECİLİĞE GÖTÜRÜR” VESSELAM Devamı

düşlerin şiiri

2012-06-28 13:13:00

    DÜŞLERİN ŞİİRİ     YOKLUĞUN ÖYLE SOĞUK ÖYLE SOĞUK Kİ KARLAR ÜŞÜDÜ DIŞARI DA YÜREK BENDEN GEÇMİŞ; GİTMİŞ GÖNLÜM SANA SEVDALARDA   HÜZNÜN ÇÖKER AKŞAMLARDA GÖNLÜM HEP AYNI KARARDA GEL BU KIŞTA YA BAHARDA BEKLİYORUM KIZILAY’DA                         ANKARA.1991   Devamı

YAZ YAĞMURU VE AŞK

2012-06-11 14:47:41

    YAZ YAĞMURU VE AŞK   BİR YANDA BULUTLAR, BİR YANDA GÜNEŞ GÜNEŞTEN KOPUYOR SANKİ DAMLALAR GÖKKUŞAĞI YEDİ DEĞİL; YEDİ MİLYON RENK YÜREĞİMDE YİNE SANA SEVDA VAR     HAVADA TOPRAK KOKUSU, GÖZLERDE BUĞU HER DAMLA SEVDALI, HER DAMLA ATEŞ NE ÇAMUR, NE DE TOZ; BU AŞKIN YOLU SIRSIKLAM ISLANSAM YÜREĞİM ATEŞ     DİLİMDE BİR TÜRKÜ ADINI ANAR HER YAZ YAĞMURUNDA YÜREĞİM KANAR YİNE SEN YOKSUN HASRETİN BENLE ŞARAPSIZ, MEZESİZ BEDENİM SARHOŞ                               AGUSTOS 1991-KÜTAHYA   Devamı

ÜÇAYLAR VE KANDİLLER

2012-05-21 12:39:41

Arınma, bağışlanma ve ibadette yoğunlaşma ayları olarak bilinen üç aylar 22 Mayıs Salı günü başlıyor. Perşembe günü Regaip Kandili, 16 Haziran'da ise Miraç Kandili.. Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bane ve bellığnâ Ramazân.Manası:"Allah'ım, bizim için Recep ve Şaban aylarını bereketli kıl ve bizi Ramazan'ı Şerif'e ulaştır.     Sevban (r.a)'dan rivayet edilen bir hadiste şöyle geçiyor: "Resülüllah (s.a.v) ile yürüyorduk. Bir kabristana uğradık. Orada Allah Resulü (a.s) biraz durdu ve şiddetli bir şekilde ağlayıp, bana dönerek şöyle dedi: "Ey Sevban! Burada yatanlar azap görmekte idiler. Allah'a dua ettim de, onların azaplarını hafifletti. Ey Sevban! Eğer bunlar Recep ayında bir gün oruç tutsalar ve onun bir gecesini ihya etselerdi, kabirlerinde azap görmeyeceklerdi." "Ey Allah'ın Resülü! Bir gün oruç ve bir gecenin ihya edilmesi ile mi, onlardan bu kabir azabı önlenecekti? "Evet, Ey Sevban! Beni Hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, kadın erkek herhangi bir müslüman, Recep ayında bir gün oruç tutar veya bir gecesini ihya eder, sırf bunu Allah rızası için yaparsa, Allah ona gündüzü oruçlu, gecesi kıyamlı geçen bir senelik ibadet sevabı ihsan eder."       ... Devamı

2012-05-10 13:26:00

Link : www.facebook.com Devamı

http://www.facebook.com/photo.php?v=411132238919656

2012-05-10 09:54:00

Link : www.facebook.com Devamı

YOL

2012-04-25 13:08:07

YOL YORDAM   MÜRŞİDİMİZ, REHBERİMİZ KUR’AN’DIR NE ARARSAK O’NDA BULACAĞIZ NURU İLE PARLAR HEM AKIL, VİCDAN HER AMALİZİMDE HİZMETİNDE OLACAĞIZ.   PEYGAMBERİ BAĞIŞLAMIŞ, VAHYETMİŞ; KULLARINA KİTAP VERMİŞ, OKU DEMİŞ AKILLA VE VİCDANLA YOL BULUR İNSAN ALİMLER RIZA İLE KERAMETE ERMİŞ.   KULDAN İSTEDİĞİ; HAKK’I TANIMAK; HİÇ OLMAZSA HÜSN’Ü ZANDA BULUNMAK RAHMETE KEFARET DEĞİL; İBADET YOLDUR AHİRETE VARMADAN DÜNYADA YANMAK.   Devamı

HAYATIN RİTMİ

2012-04-25 13:06:11

    HAYATIN RİTMİ    ÜRPERTİR AKŞAMIN KARANLIĞI; TOPLAR AİLEYİ, SAĞLAR YAKINLIĞI HATIR SORMA, YEMEK, MUHABBET; GECE BAŞLAR; VAKİT OLUR YATSI      ABUR CUBUR YEME; ÇAY İÇ, MEYVE YE  OKU, YAZ, DÜZENLİ; YAP MUHASEBE  HAMUR, YAĞLI YEME; SÜT İÇ, SU İÇ  ON OLUNCA SAAT, YATIVER ERKENCE   GECE ORTASINDA ALTI SAATLİK UYKU DİNLENDİRİR YENİ GÜNE HAZIRLAR GÜCÜ BEŞ-ALTIDA KALK; SABAH ERKENDEN KAÇIRMA GELECEK NİMETİ, MÜLKÜ    GECE YARISINDA BİR KERE UYAN  ÇIK YATAKTAN ŞÖYLE BİR, DOLAN  SESSİZ DİNGİNLİKTE ŞÜKÜR VE ZİKİR VAZGEÇMEZ BİR DAHA TADINI VARAN     GÜNEŞLE BİRLİKTE ÇAYLI KAHVALTI   KUŞLUKTAN ÖNCE HEMEN İŞ BAŞI   AYDINLIK, FERAHLIK ŞEVK VERİR SANA   ÇALIŞ, GAYRET ET; NİMET ZAMANI     ÖĞLEN ARASINDA YÜZ DAKKA MOLA   MOLANIN YARISI KEŞKE UYKU OLSA   MOLADAN SONRA İŞLERİ BİTİR   TELAŞLI İKİNDİ BEREKET OLA   HAYAT HAREKETTİR; BİLENE AYAN RIZKI KOLAY BULUR; SAMİMİ OLAN MELATONİN, ADRENELİN, KORTİZON SAĞLIKLŞI YAŞAR; BU RİTME UYAN          KÜTAHYA. 17.04.2012     ... Devamı

diyaloğ, işbirliği, dayanışma

2012-04-20 21:33:57

SAMİMİ İŞTİRAK ( Ü AMEL )   Nasıl ki dört beş adamdan iştirak niyetiyle biri şişe, biri lamba, biri fitil, biri gaz yağı, biri kibrit getirse lambayı yandırsalar; her biri tam bir lambaya sahip bir lambaya sahip oluyorlar. Her bir adam duvarda birer aynası olsa; o lamba her bir aynada tam ve bütün olarak temessül eder; eksiksiz olur; görünür. Ya da o beş adam veya daha fazlası karanlıkta olsa bir iş işleseler, okusalar, yazsalar, her biri işini tam görür; görebilir. Ayrı ayrı olsalar ne şişe sahibi, ne lamba sahibi, ne de fitil, kibrit, gazyağı sahibi ve diğerleri işlerini göremez, ellerindekiler bir işe de yaramaz. Aynen öyle de; uhrevi manada ortaklık ve dayanışmada da ihlas ile iştirak ve sırr-ı uhuvvet ile tesanüd/dayanışma ve sırr-ı ittihad ile teşrik-ül mesai, o iştirakı amelden hasıl olan umum nur/sevap iştirakçilerinin her birinin defter-i amaline bitamâmiha gireceği ehl-i hakikat mabeyninde meşhud ve vâkidir. Ve vüs'at-ı Rahmet ve kerem-i İlâhînin gereğidir.      ( Lem’alar’dan alıntı ) Devamı

YAKARIŞ

2012-04-17 01:03:05

DUA          Allah’ım ne kadar nefsimize uysak; doğru yoldan sapsak da yeni yeni kapılar açıyor; doğru yola dönmemizi istiyorsun. Demek ki kullarını bu kadar çok seviyorsun. Zaten istemeden verdiklerin, sayılamayacak kadar nimetlerin de bunu çok güzel  ifade ediyor.          Ey rahmeti gazabından büyük olan Allah’ım, inanıyorum ki Sen’in Rahmetin benim günahlarımın yanında kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Tövbe ettim, Sana yöneldim; beni affet, bağışla. Sen bizi sevdiğin gibi affetmeyi de çok seversin. Beni de sevdiklerinin; kendisinden razı olduklarının yoluna düşür; içine kat da ben de kurtuluşa erenlerden olayım. Eğer Sen affetmezsen, yol göstermezsen bu karanlık alemde ben nasıl yolumu bulayım?        Allah’ım beni, sevdiklerimi, müslümanları ve salih kullarını bağışla. Şerlilerin şerlerinden ve doğru yoldan saptırmasından esirge, bizleri koru. Yanlış yollara sapmamıza, hataya düşmemize izin verme. Hayırlara, rızana ve rahmetine eriştir. Şüphesiz ki Sen bizim için hayırlı olanı da şerli olanı da bizden iyi bilirsin. Amin. Amin. Amin. Sevgine layık olmaya çalışan Kulun; tozun tozu.   Devamı

YOL

2012-04-16 19:24:15

  YOL   MÜRŞİDİMİZ, REHBERİMİZ KUR’AN’DIR NE ARARSAK O’NDA BULACAĞIZ NURU İLE PARLAR HEM AKIL, VİCDAN HER AMALİZİMDE HİZMETİNDE OLACAĞIZ.   PEYGAMBERİ BAĞIŞLAMIŞ, VAHYETMİŞ; KULLARINA KİTAP VERMİŞ, OKU DEMİŞ AKIL VE VİCDANLA YOL BULUR İNSAN ALİMLER KERAMETE RIZA İLE  ERMİŞ.   KULDAN İSTEDİĞİ; O’NU TANIMAK; HİÇ OLMAZSA HÜSN’Ü ZANDA BULUNMAK RAHMETE KEFARET DEĞİL; YOLDUR İBADET AHİRETE VARMADAN DÜNYADA YANMAK. 16.04.2012   Devamı